Konsulentsamarbejdet

Energi, Klima og Forsyning

 

Om os

Vi er en række eksperter, som bistår forsyningsvirksomheder med overvejelser og undersøgelser i relation til ledelse, strategi, planlægning og økonomi.

 

Vi repræsenterer forskellige ekspertiser og støtter hinanden i opgavevaretagelsen i et uformelt samarbejde med udgangspunkt i princippet om, at enhver opgave skal som udgangspunkt løses af de ressourcer der er fagligt bedst egnede.

 

Konsulentsamarbejdet Energi, Klima og Forsyning